Παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγ/τος  Εrasmus+ ΚΑ 2  με τίτλο  «Learning is interest and fun» 2018-2020

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγ/τος  Εrasmus+ ΚΑ 2 ,τομέας σχολικών συμπράξεων με τίτλο  «Learning is interest and fun» 2018-2020 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη  18 Ιουνίου 2019  και ώρα  9.30 π.μ. στον Νηπιαγωγείο Ριζαριού εκδήλωση παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του 1ου έτους του έργου ,ενώ ταυτόχρονα  διοργανώθηκε  κι έκθεση υλικού και παραχθέντων προϊόντων του.Στην παρουσίαση του έργου , που έχει  ως αντικείμενο την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση ,παρευρέθηκαν  εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές όχι μόνο του σχολείου αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας .

Το πρόγραμμα είναι ένα από τα δύο Erasmus KA2+ (Τομέας Σχολικών Συμπράξεων )που υλοποιεί το Νηπιαγωγείο Ριζαριού για τη διετία 2018-2020 ,ενώ οι εκπαιδευτικοί του συμμετέχουν και σε τρίτο προγ/μα Erasmus+KA1 (κινητικότητας προσωπικού)Στη σύμπραξη συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Γαλλία, Τουρκία, Εσθονία και Ισπανία και τον συντονισμό του έργου έχει η Εσθονία.

       

Η παρουσίαση του έργου έγινε από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου κ. Μαγκιώση Άννα  η οποία  είναι και η συντονίστρια αυτού του προγ/τος όπως και των υπολοίπων Εrasmus σχεδίων του σχολείου  και η οποία κατά τη διάρκεια της ομιλίας της τόνισε ότι η συμμετοχή σε αυτό το έργο αναμένεται να  έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε κάθε εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο.

– τα παιδιά: θα έχουν νέες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στο μέλλον για τη μάθηση. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού και θα αποκτήσουν νέες σημαντικές δεξιότητες από πολύ μικρή ηλικία ώστε η μετάβασή τους στο δημοτικό να είναι πιο ομαλή και πιο επιτυχημένη.

– οι εκπαιδευτικοί : θα βελτιώσουν  τις τεχνικές και ψηφιακές δεξιότητές τους και θα κερδίζουν πολλές νέες ικανότητες κατά τη διάρκεια του έργου και θα είναι σε θέση να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους στο μέλλον μέσα στο ίδρυμα και εκτός.

-τα  ιδρύματα:  κάθε ίδρυμα θα αποκτήσει  ποικιλία εκπαιδευτικών ρομπότ, έξυπνων συσκευών κι  εξοπλισμού ΤΠΕ. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν δεξιότητες για να χρησιμοποιούν εφαρμογές και ιστοσελίδες για τη δημιουργία παιχνιδιών για μάθηση.

Η ιστοσελίδα για τα εκπαιδευτικά υλικά που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Θα υπάρξει μια ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων για τη χρήση τεχνολογίας, μια λίστα εφαρμογών και διαδικτύου sites για δημιουργία  εκπαιδευτικού υλικού που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα αποτελέσματα  μέχρι τώρα είναι εξαιρετικά ,καθ’ ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απέκτησαν πλέον την ευχέρεια να διαχειρίζονται αρκετά νέα εργαλεία ιστού και έμαθαν να χρησιμοποιούν τις «έξυπνες συσκευές» ενσωματώνοντάς τις στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης μέσα στην τάξη.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι γονείς  είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε κάποια από αυτά τα νέα εργαλεία ιστού  και παρακινήθηκαν να δημιουργήσουν μόνοι τους πάζλ, κολλάζ και ταινίες χρησιμοποιώντας τις δικές τους  φωτογραφίες ,ενώ η εκπαιδευτικός του σχολείου κ Παπαγιάννη Αικατερίνη παρουσίασε ένα δείγμα των νέων εργαλείων ιστού που μάθαμε κι εξήγησε τη χρήση τους στους παρευρισκόμενους.

Το έργο δημιουργήθηκε με σκοπό  την αύξηση των δεξιοτήτων των παιδιών του 21ου αιώνα βαδίζοντας προς την κατεύθυνση της μελλοντικής παιδείας ,έχει διάρκεια 2 έτη και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας ,που είναι και ο Εθνικός φορέας της χώρας μας.

Η δημοσίευση του κειμένου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και γενικότερα του προγ/τος Erasmus+

Επιμέλεια άρθρου : Άννα Μαγκιώση