Επιμόρφωση εκπαιδευτικού του Νηπιαγωγείου Ριζαριού Τρικάλων σε STEAM και ρομποτική στην Εσθονία στα πλαίσια του προγ/τος Erasmus +

Με στόχο την ενθάρρυνση της περαιτέρω κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών του και κατόπιν έγκρισης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας τον περασμένο Σεπτέμβριο του σχεδίου Erasmus+ ΚΑ1 (Κινητικότητας εκπαιδευτικών) “Επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης.”  ,η εκπαιδευτικός Μαγκιώση Άννα ,Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Ριζαριού ταξίδεψε στην Εσθονία με σκοπό την παρακολούθηση εφαρμογών STEAM και  ρομποτικής σε παιδιά νηπιακής ηλικίας.

Η εκπαιδευτικός η οποία είναι και συντονίστρια του έργου  είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων πάνω στο αντικείμενο επιμόρφωσης με τη συμμετοχή παιδιών ηλικίας Νηπιαγωγείου ,να συναναστραφεί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου υποδοχής και να ξεναγηθεί στα αξιοθέατα της περιοχής ,επιστρέφοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις κι αναμφίβολα με νέες γνώσεις που θα εφαρμοστούν σε πειραματικό στάδιο στο Νηπιαγωγείο, με σκοπό να προστεθούν άμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα.

 

 

  

Στόχος του σχεδίου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη, και ομαλή κοινωνικοποίηση των μικρών παιδιών μέσω της παροχής  ποιοτικής εκπαίδευσης , ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης , όπου θα ζήσουν.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Πολωνία ,η Σλοβενία και η Εσθονία και η διάρκεια του είναι 12 μήνες .Σκοπός του όλου σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Το STEAM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία .

Η εκπαίδευση αλλάζει. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να δοθούν στα παιδιά όλες οι απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που θα προετοιμάσουν τον Ευρωπαίο πολίτη  της κοινωνίας του αύριο ξεκινώντας από τα νηπιαγωγεία, ως το πρώτο στάδιο  συστηματικής εκπαίδευσης.

 

νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση, διότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης πολλών διαφορετικών γνωστικών θεμάτων και επιστημών διευκολύνει την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύει την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Η ανάγκη για κάθε είδους επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη σημερινή  εποχή είναι επιτακτική ,για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να  προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές και μέσα απ’ αυτή να προετοιμάσει σωστά τους αυριανούς πολίτες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας

  

Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, η επαφή με νέες μεθόδους και η επιπλέον επιμόρφωση αποτελούν εργαλεία στα χέρια εκπαιδευτικών οι οποίοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν τη μάθηση ένα βήμα πιο κάτω.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας και είναι διάρκειας ενός έτους.