Αστέρι “Make a wish”

Σήμερα ολοκληρώθηκε η δράση μας ” Make a wish” φτιάχνοντας το δικό μας αστέρι. Τα παιδιά είδαν αστέρια που έφτιαξαν άλλα παιδιά, καθώς και το περσινό μας αστέρι και αφού συμφώνησαν στο πώς θα το φτιάξουν έκαναν το προσχέδιο στον πίνακα.

Αφού είπαν τα παιδιά τις ιδέες του και έκαναν το προσχέδιο στον πίνακα το μετέφεραν στο χαρτί! Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση