Οι εποχές- Ο κύκλος των εποχών

Τι είναι οι εποχές; Τι συμβαίνει στη φύση με την αλλαγή των εποχών;

Πως αλλάζουν οι εποχές και γιατί; Από που έρχονται και που πάνε;

Τι ξέρουμε εμείς; Τι κάνουμε όταν αλλάζουν οι εποχές;

Κάνοντας εξερευνήσεις, ερωτήσεις, υποθέσεις, κάναμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια να κατανοήσουμε την αλλαγή και τον κύκλο των εποχών.

Να και ο κύκλος των εποχών που έπρεπε να τον χωρίσουμε σε τέσσερα μέρη και να τον περπατήσουμε πάντα προς την ίδια κατεύθυνση χωρίς να ξεχάσουμε κάποιο βήμα.

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση