Υλικό από τη Σχολική Επιτροπή

Σε συνέχεια της προμήθειας υλικού από τη σχολική Επιτροπή σήμερα έφτασαν στο νηπιαγωγείο μας παιχνίδια για να εμπλουτίσουν τις Ψυχοκινητικές μας δραστηριότητες! Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και τον τέως πρόεδρο της Επιτροπής κύριο Αντωνιάδη καθώς φρόντισε να εξασφαλιστεί το ποσό για τις ανάγκες του σχολείου.

20230210 095523 20230210 095448 20230210 095450 20230210 095501