Μαθαίνουμε τα σχήματα

Αυτή την εβδομάδα ασχοληθήκαμε με τα σχήματα, τα αναγνωρίσαμε  σε πράγματα της τάξης, εντοπίσαμε ομοιότητες και διαφορές. Παίξαμε κουκλοθέατρο και ομαδικά παιχνίδια και φτιάξαμε το ομαδικό και ατομικό σχηματόδεντρό μας.