Επικοινωνία

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ:   mail@nip-promach.pel.sch.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2384075656