«Συναισθηματοβροχή»

Τη φετινή σχολική χρονιά 2016-2017, εκπονούμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συναισθηματοβροχή» από τη θεματική ενότητα της Κοινωνικο-Συναισθηματικής Υγείας. Κύριος σκοπός να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα βασικά συναισθήματα όπως χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, ζήλεια….. Για κάθε εβδομάδα διδασκαλίας του προγράμματος αναδεικνύεται και ένα παιδί-βοηθός της νηπιαγωγού, το οποίο αναρτάται στον «Πίνακα Βοηθού» μαζί με κάποια σημαντικά πράγματα γι΄αυτό, όπως φωτογραφίες, αγαπημένα του παιχνίδια, ζωγραφιές, παραμύθια, τραγούδια κ.τ.λ.

008

Στο τέλος της συγκεκριμένης εβδομάδας παραλαμβάνει «Το Δίπλωμα του βοηθού» που είναι μία λίστα φιλοφρονήσεων από τους συμμαθητές του (με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής του).

011

Παράλληλα μπαίνει και το αντίστοιχο, ατομικό κομμάτι παζλ, στο ομαδικό παζλς της τάξης του, με την φωτογραφία του και τις αντίστοιχες πληροφορίες που συλλέχθηκαν γι΄αυτό (με στόχο την ανάδειξη της μοναδικότητας και συνάμα την ένδειξη του αναπόσπαστου μέρους μιας ομάδας).

012

Στα πλαίσια ανάπτυξης του προγράμματος, δεχτήκαμε την επίσκεψη της θεατρικής ομάδας «Σκιάς  Όναρ» που μας παρουσίασε, μία παράσταση Καραγκιόζη, πλούσια σε συναισθήματα.

013

015

Καλές οι φιγούρες της ομάδας θεάτρου αλλά και οι δικές μας..... Ανταγωνιστικές! Συμφωνείτε:

Καλές οι φιγούρες της ομάδας θεάτρου αλλά και οι δικές μας….. Ανταγωνιστικές! Συμφωνείτε;

022

Ακολουθούν κατασκευές με συναισθήματα…….

Η Αλυσίδα της Φιλίας

Η Αλυσίδα της Φιλίας

Το Φοβόδεντρο

Το Φοβόδεντρο

Διαφορετικότητα, όλοι είμαστε ίδιοι με μικρές διαφορές!

Διαφορετικότητα, όλοι είμαστε ίδιοι με μικρές διαφορές! Αυτό αποδεικνύουν και οι ταυτότητές μας.

ISTOS 066

Γλάστρα συναισθημάτων

Γλάστρα συναισθημάτων

Παλέτα συναισθημάτων

Παλέτα συναισθημάτων

Πρόσωπα που εκφράζουν συναισθήματα με διαφορετική κατασκευαστική διαδικασία….

ISTOS 072

ISTOS 057

ISTOS 070

Απόδοση λεκτικά, συναισθημάτων με χαρτοκοπτική

Λεκτική απόδοση, συναισθημάτων με χαρτοκοπτική

Πηγές συναισθημάτων, διάφορες αιτίες και καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής. Ιδού και του λόγου το αληθές…………..

ISTOS 077

ISTOS 080

ISTOS 078

ISTOS 079

Κάπως έτσι ολκληρώθηκε η εκπόνηση του πρόγραμματος «Συναισθηματοβροχή». Πιστεύουμε πως επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας, αφού τα παιδιά έμαθαν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται με μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας τα συναισθήματά τους.