Παρασκευή ψωμιού

Μπορεί πτυχία αρτοποιών να μη διαθέτουμε, αλλά ψωμί να ζυμώσουμε, ξέρουμε…Και για να μην αμφιβάλλετε, δείτε παρακάτω:

023

032

031

040

045

055

057

Όλα αυτά, στα πλαίσια της διατροφής!