Διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων – Αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας.

Σας παραθέτουμε οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση κρουσμάτων στο σχολείο και τις προϋποθέσεις αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας.Λήψη αρχείου