Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου:

Μαργαρίτης Σαμαράς,  ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ,  Προϊστάμενος

Ζήσα Θεοχάρη,  ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ