Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Αξιολόγηση Σωματομετρικών Χαρακτηριστικών)

1

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Κατηγορία Δράσεις | , στις 26-04-2015

 

Υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Νηπιαγωγείου μας, για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.

      Η παραπάνω αξιολόγηση των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, πραγματοποιήθηκε μετά από τη συγκατάθεση2015-03-18 11.09.27 (600 x 450) των γονέων, και αφορούσε τη μέτρηση του βάρους, ύψους και της περιμέτρου μέσης, των νηπίων – προνηπίων  του Κλασικού Τμήματος, του Νηπιαγωγείου μας.

      Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των παιδιών, θα δοθούν σε φάκελο στους γονείς των παιδιών.

      Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://eyzin.minedu.gov.gr/μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συστάσεις διατροφής και φυσικής δραστηριότητας για όλες τις ηλικίες, αλλά και πρακτικές συμβουλές, για τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού σας.