7.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται υποχρεωτικά οι γεννηθέντες 2014 & 2015

Οι εγγραφές θα γίνονται από  6 – 20 Μαΐου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο.

1. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη Δήλωση, για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο.

2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο).

3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Θα παραληφθεί από το Νηπιαγωγείο και θα συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου 2019.

Η εγγραφή και φοίτηση των προνηπίων είναι υποχρεωτική.

Εγγραφές μετά τις 20 Μαίου θεωρούνται εκπρόθεσμες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση