Οι Εκπαιδευτικοί μας

Σχ. χρονιά 2023-2024 :

Προϊσταμένη : Τσινταράκη Βικτώρια

  1. Καλαμίδα Έλενα (Τμήμα 1)
  2. Δράκου Μαρία (Τμήμα 2)
  3. Τσινταράκη Βικτώρια (Ολοήμερο Τμήμα)
  4. Πανταζίδου Σοφία (Υπεύθυνη Τμήματος Ένταξης)

Αναμένουμε την Υπεύθυνη Αγγλικού Προγράμματος, η οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα στη σχολική μας μονάδα.