Εμείς και ο χρόνος οι μέρες της εβδομάδας οι μήνες οι εποχές

Μιλήσαμε για τον χρόνο τους  12 μήνες τις 4 εποχές και τις 7 ημέρες της εβδομάδας. Κάναμε σχετικές κατασκευές , διαβάσαμε σχετικές ιστορίες και παραμύθια. Τέλος χορέψαμε  τον χορό των επτά τους Γιώργη Κρόκου φορώντας καπέλα με τις μέρες της εβδομάδας.