Αγιασμός

Ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα γίνει στο νηπιαγωγείο την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:30π.μ.

Οι νηπιαγωγοί

 

Μανώλα Αργυρία

Κώτσου Μαρία

 

 

Καλή χρονιά !!!!!!!!