Σκοπός της ιστοσελίδας

Ενισχύει το άνοιγμα του σχολείου στην  ευρύτερη κοινωνία

  • χρήσιμο εργαλείο μαθησιακής υποστήριξης και καθοδήγησης για τους μαθητές και για τους γονείς.
  • Ενισχύει το μαθησιακό ενδιαφέρον της τάξης και τη διδασκαλία.

Αφήστε μια απάντηση