Σχέδιο Δράσης 2022-23 “Νηπιαγωγεία σε Δράση”

Το σχολικό έτος 2022-23 υλοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο μας σχέδιο δράσης με τίτλο “Νηπιαγωγεία σε δράση”  και αφορά τη δημιουργία Δικτύου Νηπιαγωγείων σε συνεργασία με τα όμορα Νηπιαγωγεία Ακροποτάμου, Κάριανης, Μεσορόπης, Οφρυνίου.

Στόχος του δικτύου είναι να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση με όμορα Νηπιαγωγεία, φορείς , τοπική και ευρύτερη κοινωνία με σκοπό την οικοδόμηση δεσμών  και τη διάχυση, ανταλλαγή καλών πρακτικών και δράσεων για την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον.

Οι δράσεις του Δικτύου κοινοποιήθηκαν  στο ηλεκτρονικό περιοδικό στην πλατφόρμα του ΠΣΔ

https://schoolpress.sch.gr/nipiagogeiasedrasi/

και στο κοινό αποθετήριο στην πλατφόρμα wakelet

https://wakelet.com/wake/gU-yQKlIeI0Xva9iAVZf7

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση