ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ – ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ

Πρόκειται για μια παραλλαγή του γνωστού μάντεψε ποιος. 

Στο χαρτί εμφανίζεται η φωτογραφία του παιδιού και χαμηλά στη σελίδα γράφουμε το αρχικό του όνομα. Από πάνω καλύπτουμε με το Μάντεψε ποιος.
 
Τα παιδιά αρχικά, αφού έχουμε δουλέψει τα αρχικά, και έχουμε παίξει με αυτά, βρίσκουν την καρτέλα τους. 
Σε δεύτερη φάση, μαντεύουν την καρτέλα του φίλου τους.