Η Αμυγδαλιά

Ρώτησαν την αμυγδαλιά, αν υπάρχει Θεός και η αμυγδαλιά άνθισε. Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Έχω μια αμυγδαλιά που κάνει μύγδαλα, τσίγδαλα, μυγδαλοτσιγδαλότσιγδα Η αμυγδαλιά καλλιεργείται στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα >>