Το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Δείχνουμε στα παιδιά τον πίνακα του Βασιλείου και συζητάμε για το Έθιμο της Καθαράς Δευτέρας.
Τι κάνουμε εκείνη την ημέρα;
Τί τρώμε;
Ετοίμασα ένα φύλλο εργασίας Γραφής για τα νήπια κι ένα για τα προνήπια.
Ετοιμάζουμε πίνακα αναφοράς με τα φαγητά.
Τα νήπια πρέπει να τον συμβουλευτούν και να συμπληρώσουν τα κενά στον πίνακα που τους δίνουμε.

Στα προνήπια δίνουμε καρτέλες με τις λέξεις και πρέπει να τις κολλήσουν ανάλογα.

Αφήστε μια απάντηση