ο Σπανός

ο ΣΠΑΝΟΣ

(παραδοσιακό τραγούδι)

Την πί- μανάμ την πίτα που φαγε ο Σπανός (2)

Ήταν κι αμάν αμάν ήταν κολοκυθένια.

Και ζουμ παράρα και ζουμ παράρα

Και ζουμ παραραράραραραραραμ (2).

Τα χέ-μαναμ τα χέρια που τη φτιάξανε

Ήταν κι αμάν αμάν ήταν φρεσκοπλυμένα.

Και ζουμ παραρα…

Κι εκείνος που την έφτιαξε

Ήταν κι αμάν αμάν ήταν κολοκυθένιος

Κι ο φούρνος που την έψησε ήτανε μαρμαρένιος

Κι εκείνος που την έφαγε ήτανε πεινασμένος

Κι εσείς που μας ακούσατε είστε μαλαματένιοι

ο Σπανός

Αφήστε μια απάντηση