ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Νο2

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ!!!