ΤΑΞΙΔΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Άλλη μια ωραία ιδέα διαδραματίζεται φέτος στο χώρο του νηπιαγωγείου μας….μια μπαουλο-βαλίτσα μας επισκέπτεται και μας προσκαλεί σε                                                  <τ α ξ ί δ ι α   φ α ν τ α σ ί α ς>.