Αγγλικά 1ου Τμήματος

Με αφορμή την Τρίτη δραστηριότητα του 1ου Εργαστηρίου μας, θελήσαμε να μιλήσουμε για τις νέες μας γνώσεις στον Alex. Εκείνος, όμως, δεν γνωρίζει τη δική μας γλώσσα. Μιλά μόνο ΑΓΓΛΙΚΑ!!!

…νομίζουμε πως ενθουσιάστηκε!!!