ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΑΔΑ ΔΥΝΑΤΗ ΕΥ ΖΗΝ(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)

 

11111

Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους και στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας,  φέτος η εκπόνηση του σχεδίου δράσης του τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Κύκλων με περιεχόμενο σταθμισμένο κατάλληλα ως προς την

 » Διαβάστε όλο το άρθρο