ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Έτοιμο και το ημερολόγιο με τις πορτούλες που τόσο άρεσε στα παιδιά.Λοιπόν ημερολόγιο Ιανουαρίου 2022.Θα αρχίσει να ανοίγει από τη 1 Ιανουαρίου.Πατάτε στο σύνδεσμο  κάτω από την εικόνα και έτοιμοι…..

οθόνης 2021 12 26 173059

https://calendar.myadvent.net/?id=9c179ccfe8541c957d90bac62941157e