Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες (ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων)

Παρακαλώ πολύ όπως ενημερωθείτε για τις διαδικασίες διαχείρισης  ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19.

Θα σας παρακαλούσα να απευθύνεστε στον παιδίατρό σας , σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού , ώστε να εκτιμήσει την κλινική του εικόνα και να σας δώσει τις σωστές οδηγίες, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι μετάδοσης  όχι μόνο του COVID αλλά και οποιασδήποτε ίωσης .Λήψη αρχείου