ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σας ενημερώνουμε για το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ.πρ.42347/Δ2 01-04-2020 , σε σχέση με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.Λήψη αρχείου