Ας γνωριστούμε!

Όταν ερχόμαστε στο νηπιαγωγείο γνωριζόμαστε μεταξύ μας, γινόμαστε φίλοι, μιλάμε για εμάς και γνωρίζουμε τον εαυτό μας.

Βλέπω τον εαυτό μου στο καθρέφτη και τον περιγράφω. Είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να μιλήσω για μένα!

Μιλάμε για τα πράγματα που μας αρέσουν μέσα κι έξω από το σχολείο. Έτσι κατασκευάσαμε το βιβλίο του εαυτού μας.

Το όνομα μου είναι η ταυτότητά μου, ένα από τα δικαιώματά μου!

Και βέβαια η ταυτότητα του φύλου μου.

Μιλώ για τα πράγματα που μου αρέσουν και γιατί

Με το βιβλίο του εαυτού μου!