Να πιάσουμε το ουράνιο τόξο

Συχνά μετά τη βροχή το βλέπουμε στον ουρανό. Αλλά τι είναι το ουράνιο τόξο;  Πως γίνεται; Ποιος το δημιουργεί; Μπορούμε να το πιάσουμε;  Εμείς μπορέσαμε!!!

Μπορέσαμε ...ρίχνοντας φως πάνω σ` ένα cd!

Μπορέσαμε …ρίχνοντας φως πάνω σ` ένα cd!

Αντανακλώντας το φως σ` ένα λευκό χαρτί, μέσα από ένα καθρέφτη που είχαμε βυθίσει στο νερό!

Αντανακλώντας το φως σ` ένα λευκό χαρτί, μέσα από ένα καθρέφτη που είχαμε βυθίσει στο νερό!

Και πάλι αντανακλώντας!

Και πάλι αντανακλώντας!

Μετά φτιάξαμε ένα σύννεφο...

Μετά φτιάξαμε ένα σύννεφο…

...και το κλείσαμε μέσα!

…και το κλείσαμε μέσα!

Στο φως πολλά ουράνια τόξα!!!

Στο φως πολλά ουράνια τόξα!!!

Τέλος ζωγραφίζουμε τις παρατηρήσεις μας.

Τέλος ζωγραφίζουμε τις παρατηρήσεις μας.

Χρώματα

Χρώματα

Χρώματα

Χρώματα

Χρώματα!

Χρώματα!