Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025

 Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές  στα νηπιαγωγεία  σχολικού έτους  2024-25   πραγματοποιούνται  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την 1η Μαρτίου ως και την 20η Μαρτίου, μέσω της πλατφόρμας  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Φέτος εγγράφονται όσα παιδιά  γεννήθηκαν το έτος 2020 (η φοίτηση είναι υποχρεωτική )

Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής σε χρονικό περιθώριο  που θα καθοριστεί από το νηπιαγωγείο:

  1. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)συμπληρωμένο από τον παιδίατρο
  3. Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του

Για τα φετινά προνήπια η εγγραφή γίνεται αυτεπάγγελτα ως εκ τούτου δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των γονέων.