ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών του Νηπιαγωγείου Λουτρών Υπάτης ότι η λειτουργία του σχολείου αναστέλλεται έως 30 Νοεμβρίου 202ο όπως και σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.

Το νηπιαγωγείο μας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5044/τ.Β΄/14-11-2020, υποχρεούται να παρέχει σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για όσο διάστημα οι σχολικές μονάδες είναι σε αναστολή λόγω COVD-19, μέσω της πλατφόρμας WEBEX.

Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το ακόλουθο:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Ώρα    Από    Έως
1η       14:10  14:40
2η      15:00   15:30
3η      15:50   16:20

αρχής γενομένης από την Τετάρτη 18/11/2020.

Σημειώνεται ότι το ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα περιλαμβάνει σε Νηπιαγωγεία τρεις (3) διδακτικές ώρες.

Οι διοικητικές υπηρεσίες του σχολείου υφίστανται κανονικά και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του σχολείου (2231059885), καθώς και στο mail (mail-nip.loutr.fth.sch.gr). 

ΔΑΜΑΣΤΙΩΤΗ ΛΙΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ν/Γ