ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ενημερώνουμε του γονείς και κηδεμόνες του Νηπιαγωγείου μας ότι την ερχόμενη Τρίτη 29/9/2020 θα μας επισκεφθούν επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Υγείας Λαμίας.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 51894/9-9-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης κα ευαισθητοποίησης αγωγής υγείας αναφορικά με την λήψη μέτρων πρόληψης και την ορθή εφαρμογή αυτών για τη διαχείριση του κορωνοϊού στις περιοχές ευθύνης των Κέντρων Υγείας και των Τοπικών Ομάδων Υγείας.