ΦΕΚ 3780/τ.β/8.9.2020 «Λειτουργία Σχολικών Μονάδων»

Σας παραθέτουμε το ΦΕΚ 3780/τ.Β΄/8.9.20 που αναφέρεται στη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.Λήψη αρχείου