ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο Λουτρών Υπάτης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

https://blogs.sch.gr/niploutrfth/files/2020/06/ανακοινωση-ΟΝΟΜΑΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ-2020-2021-ΚΑΙ-ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΣΤΗΝ-Α-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_signed-1.pdf (1)

Σημείωση: Όπου (1) εννοείται Ημερομηνία Τελευταίας Διαδικτυακής Προσπέλασης 22/6/20