ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε  ότι έχει αναρτηθεί η Εγκύκλιος που αφορά στις προϋποθέσεις α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στηριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/ -τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021 με αρ,. πρωτ. 68856/Δ3/5-6-20.

Συγκεκριμένα,

https://blogs.sch.gr/niploutrfth/files/2020/06/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ-2020-2021-signed.pdf  (1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου (1) Τελευταία Ημερομηνία Διαδικτυακής Προσπέλασης 10/6/2020