Ένα γράμμα για τα παιδιά του κόσμου!

Ολοκληρώνοντας το Εργαστήριο Δεξιοτήτων “Τα Δικαιώματα των παιδιών”, συμφωνήσαμε με τα παιδιά να γράψουμε ένα γράμμα προς όλα τα παιδιά του κόσμου που στερούνται βασικές ανάγκες επιβίωσης, που καταπατούνται τα δικαιώματά τους και προέρχονται από χώρες όπου γίνεται πόλεμος ή από περιοχές χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Οι μαθητές/τριές μας θα ήθελαν να ρωτήσουν τα παιδιά του κόσμου τι χρειάζονται για να τα βοηθήσουν και αποφάσισαν να το διαδώσουν το γράμμα τους μέσω του διαδικτύου και της ιστοσελίδας του σχολείου μας! Όπως θα παρατηρήσετε, δίπλα σε κάθε πρόταση είναι σημειωμένο το όνομα του παιδιού που την είπε και την έγραψε.

Γράμμα προς παιδιά του κόσμου