Επίσκεψη στην Ι.Μ Μυρτιάς

μπαίνοντας στην Ι.Μ.Κοίμησης της Θεοτόκου στη Μυρτιά

μπαίνοντας στην Ι.Μ.Κοίμησης της Θεοτόκου στη Μυρτιά

η θέα της μονής προς τη λίμνη Τριχωνίδα

η θέα της μονής προς τη λίμνη Τριχωνίδα

περπατώντας στην εσωτερική αυλή προς το ναό

περπατώντας στην εσωτερική αυλή προς το ναό

η εμπειρία του να ετοιμάσεις ένα πρόσφορο

η εμπειρία του να ετοιμάσεις ένα πρόσφορο

ζυμώνοντας με τον π.Ιωσήφ

ζυμώνοντας με τον π.Ιωσήφ

...αφού πρώτα πέρασαν και ζήμωσαν σε όμαδες όλοι οι μαθητές του δημοτικού και του νηπιαγωγείου....

…αφού πρώτα πέρασαν και ζύμωσαν σε ομάδες όλοι οι μαθητές του δημοτικού και του νηπιαγωγείου….

και η ώρα της σφραγίδας

και η ώρα της σφραγίδας

IMG_2104

μετά παιχνίδι στη λίμνη....

μετά παιχνίδι στη λίμνη….

IMG_2139

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ.Κανονάκης

Σταθερή αξία μέσα στην τάξη και διασκεδαστική,αγαπημένη γνωριμία των παιδιών με τους κανόνες της τάξης

IMG_1958 IMG_1959 IMG_1953

IMG_1937

Τα νήπια ζωγραφίζουν το βιβλίο του Κανονάκη-το εξώφυλλο από την Άννα-Μαρία…

IMG_1938

το οπισθόφυλλο από τον Βασίλη

IMG_1939 IMG_1940 IMG_1941 IMG_1942 IMG_1943 IMG_1944 IMG_1945 IMG_1946 IMG_1948 IMG_1949 IMG_1950 IMG_1951 IMG_1952

Σήμερα έχω αναλάβει να…

Κάθε τέτοια εποχή,στην αρχή της σχολικής χρονιάς,κάθε μέρα καθένας αναλαμβάνει μια εργασία...

Κάθε τέτοια εποχή,στην αρχή της σχολικής χρονιάς,κάθε μέρα καθένας αναλαμβάνει μια εργασία…

...τι αγαπά ο καθένας κάθε πρωί να αναλάβει...

…τι αγαπά ο καθένας κάθε πρωί να αναλάβει…

...ένα αστεράκι,μοναδικό,από τα χεράκια κάθε νηπίου,με το όνομά του, δηλώνει τι...

…ένα αστεράκι,μοναδικό,από τα χεράκια κάθε νηπίου,με το όνομά του, δηλώνει τι…

...στο τέλος της μέρας,το αστέρι μπαίνει πάλι στο ατομικό συρτάρι,ώσπου να έρθει το επόμενο πρωί.

…στο τέλος της μέρας,το αστέρι μπαίνει πάλι στο ατομικό συρτάρι,ώσπου να έρθει το επόμενο πρωί.