Σήμερα έχω αναλάβει να…

Κάθε τέτοια εποχή,στην αρχή της σχολικής χρονιάς,κάθε μέρα καθένας αναλαμβάνει μια εργασία...

Κάθε τέτοια εποχή,στην αρχή της σχολικής χρονιάς,κάθε μέρα καθένας αναλαμβάνει μια εργασία…

...τι αγαπά ο καθένας κάθε πρωί να αναλάβει...

…τι αγαπά ο καθένας κάθε πρωί να αναλάβει…

...ένα αστεράκι,μοναδικό,από τα χεράκια κάθε νηπίου,με το όνομά του, δηλώνει τι...

…ένα αστεράκι,μοναδικό,από τα χεράκια κάθε νηπίου,με το όνομά του, δηλώνει τι…

...στο τέλος της μέρας,το αστέρι μπαίνει πάλι στο ατομικό συρτάρι,ώσπου να έρθει το επόμενο πρωί.

…στο τέλος της μέρας,το αστέρι μπαίνει πάλι στο ατομικό συρτάρι,ώσπου να έρθει το επόμενο πρωί.

Αφήστε μια απάντηση