Χρυσό Βραβείο για το πρόγραμμα «Μένουμε σπίτι…μαζί»!

Το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ απέσπασε  το έργο «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ… ΜΑΖΙ» που δημιουργήθηκε από μια ομάδα 12 συνεργαζόμενων σχολείων, στα EDUCATION LEADERS AWARDS 2021 και στην κατηγορία Online & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε κατά τον πρώτο εγκλεισμό τους μήνες Μάρτιο με Ιούνιο 2020, και πραγματοποιήθηκε πλήρως εξ αποστάσεως. Το έργο δημιουργήθηκε από μια ομάδα δώδεκα σχολείων και με ιδρύτριες τις Νηπιαγωγούς Μαρίνα Ζαχαρία (Νηπιαγωγείο Όσσας Λαγκαδά) και την Αριάδνη Ευαγγελοπούλου (29ο Νηπιαγωγείο Σερρών).

Μέσα από διασκεδαστικές βιωματικές δραστηριότητες, 225 σχολεία με 308 εκπαιδευτικούς και 4.800 μαθητές συνολικά, κατάφεραν να διατηρήσουν την επαφή εξ αποστάσεως, να περάσουν δημιουργικά την περίοδο της καραντίνας, να ξεπεράσουν το φόβο της πανδημίας, και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην μαθησιακή διαδικασία. Σε μια συνεργασία μοναδική 4800 παιδιά μαζί με τους γονείς τους και 308 εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν με ενθουσιασμό μέσα σε πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες.

Το Νηπιαγωγείο Κριτσάς ευχαριστεί θερμά τις δημιουργούς του προγράμματος και την συντονιστική ομάδα για την ευκαιρία που μας έδωσαν να είμαστε μέρος αυτού καθώς και τα παιδιά και τους γονείς του σχολείου μας που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και στήριξαν την προσπάθεια όλων μας!

Η ιστοσελίδα του προγράμματος στην οποία παρουσιάζονται οι δράσεις, οι δημιουργοί, η συντονιστική ομάδα και τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

http://menoumespitimazi.weebly.com/

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος  2020-21 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο (services.gov.gr)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.
Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.
Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται από παιδίατρο. Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορείτε να το κατεβάσετε από ΕΔΩ

β) Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

γ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.
Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών τις εργάσιμες ημέρες από 12:10 έως 12:50.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία για την εγγραφή του παιδιού σας και να τηρείτε αυστηρά τα μέτρα προστασίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
https://blogs.sch.gr/nipkrits

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με mail:  mail@nip-krits.las.sch.gr ή στο τηλέφωνο 2841051225

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟSARS–CoV-2 (COVID-19)ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣΛήψη αρχείου

Ατομικό δελτλιο υγείας μαθητή για το νηπιαγωγείο (ΑΔΥΜ)Λήψη αρχείου

Ο συνδεσμος για το έγγραφο

http://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP/download