Πρόγραμμα etwinning «Μένουμε σπίτι…μαζί»- Δράση 1η: Ζωγραφιά με τίτλο «Μένουμε σπίτι…μαζί»

Με το υλικό των μαθητών μας φτιάξαμε ένα e-book με θέμα «Μένουμε σπίτι…μαζί»

Το συνεργατικό padlet