Τα παιδιά διακόσμησαν το ατομικό καλαθάκι της ανακύκλωσης για το δωμάτιό τους.

Viber 2023 01 17 20 47 23 950      Viber 2023 01 17 20 47 23 127

Viber 2023 01 17 20 47 22 953      Viber 2023 01 17 20 47 22 871     Viber 2023 01 17 20 47 22 780

 

Παίξανε με το παιδαγωγικό παιχνίδι της ανακύκλωσης.

Viber 2023 01 19 10 55 27 606      Viber 2023 01 19 10 55 39 951     Viber 2023 01 19 10 55 44 173      Viber 2023 01 19 10 55 47 461

Viber 2023 01 19 10 55 50 538      Viber 2023 01 19 10 55 50 628      Viber 2023 01 19 10 55 50 988

Στο πλαίσιο του 2ου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με θέμα την Ανακύκλωση, τα νήπια γνώρισαν το σήμα της Ανακύκλωσης, διαβάσαμε σχετικά βιβλία, είδανε βιντεάκια, κάνανε κατασκευές.Viber 2023 01 17 20 47 28 207      Viber 2023 01 17 20 47 28 290     Viber 2023 01 21 08 55 32 147      Viber 2023 01 21 08 55 32 036

Viber 2023 01 21 08 49 17 394      Viber 2023 01 21 08 49 17 085      Viber 2023 01 17 20 47 22 246

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου μας αξιοποιώντας τη μακέτα του αστεριού και με εφόδια τη φαντασία και το ταλέντο τους δημιούργησαν, δουλεύοντας ομαδικά, το δικό τους αστέρι.

Viber 2023 01 09 21 37 19 657