ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να παίξετε ένα διαδραστικό παιχνίδι για το πάσχα και ταυτόχρονα να εξασκηθείτε στους αριθμούς.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 1