ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : 2651056070

email ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@nipkoutsel.ioa.sch.gr

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε για πληροφορίες ή κλείστε ραντεβού για την επίσκεψή σας στη σχολική μονάδα λόγω κορονοϊου

Εισέρχεστε απαραιτήτως με μάσκα.

Ώρες εγγραφών 09:00-11:30 καθημερινά

Περίοδος εγγραφών : 15-30 Μαΐου 2020

Για το σχολικό έτος 2020-21 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Αιτήσεις μετά από αυτήν την ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται έγκριση από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Φέτος θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν γεννηθεί το 2015 και το 2016.

Η αίτηση από φέτος γίνεται από τον ίδιο το γονέα ηλεκτρονικά

Ενημερωθείτε για τα βήματα που θα ακολουθήσετε από τη σχετική εγκύκλιο, σελίδα 4 : Αίτηση γονέα/κηδεμόνα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A2%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A9%CE%917?inline=true

Αναλυτικές οδηγίες για την βήμα-βήμα εγγραφή μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: http://dipe.ioa.sch.gr/images/anakoinosies_arhikis/2020-05-14_parents-guide.pdf

Αφού ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, στη συνέχεια θα προσκομίσετε στο Νηπιαγωγείο τα εξής παραστατικά:

1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

2. Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή

3. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ εφόσον απαιτείται

4. Αίτηση παρακολούθησης του Ολοήμερου Προγράμματος.

Για εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι απαραίτητο να προσκομίσετε και για τους δύο γονείς :

1. Βεβαίωση Εργασίας από το φορέα εργασίας σας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πρόσφατη

2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού σας φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

Η εγγραφή προνηπίου στο 2ο έτος του Νηπιαγωγείου, γίνεται αυτεπάγγελτα. Θα χρειαστεί εκ νέου αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά (Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας) μόνο εάν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα του Ολοημέρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποδοχή της αίτησης από το Νηπιαγωγείο δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 θα αναρτηθούν στην είσοδο του σχολείου οι πίνακες με τους μαθητές που εγγράφονται για παρακολούθηση, με τους μαθητές που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα και με τους μαθητές που πιθανόν θα αποχωρήσουν σε άλλα σχολεία.

Αφήστε μια απάντηση