Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα Περιλαμβάνει: Μαθήματα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Φωτόδεντρο

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη

Το λογισμικό  έχει ως στόχο την γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών  του Νηπιαγωγείου, καθώς και της Α ́ και Β ́ Δημοτικού και την εξοικείωσή τους με ευρύτερα θέματα που αφορούν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό κειμένων και από

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Μαθηματικά Α΄ και Β΄ Δημοτικού

Ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά προσχολικής ηλικίας,  αν και απευθύνεται σε μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού. Η λειτουργία του λογισμικού είναι ιδιαίτερα απλή και ελκυστική διότι  οι

 » Διαβάστε όλο το άρθρο