Ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα eTwinning!

Project introduction to parents

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώθηκαν για το eTwinning και το Ευρωπαϊκό έργο «Space Voyagers», μέσω ενημερωτικού φυλλαδίου.

Το φυλλάδιο περιλάμβανε πληροφορίες σχετικά με το θέμα, τους σκόπους και τους στόχους του προγράμματος, καθώς και τη σημασία της συμμετοχής της οικογένειας στις επερχόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, στους γονείς δόθηκε το έντυπο γονικής συγκατάθεσης για τη συμμετοχή των παιδιών τους.

CC BY-NC 4.0 Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση 4.0.