Οι Βασιλόπιτές μας!

Τηρώντας το  καθιερωμένο έθιμο, οι μικροί μας μαθητές με μεγάλη χαρά παρασκεύασαν

και έκοψαν τις Βασιλόπιτές τους! 

20230118 223313

 

20230118 112836 ΑντιγραφήDSCF1921

 

21

Ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά!

Και του Χρόνου!

2023 is

 

Ενημέρωση για Τοποθέτηση Κοινωνικής Λειτουργού

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι στο Νηπιαγωγείο μας  έχει τοποθετηθεί,  η Κοινωνική Λειτουργός,  κα Άννα Παπαδογεωργάκη και θα ασκεί τα καθήκοντά της κάθε Δευτέρα.

Ο ρόλος της Κοινωνικής Λειτουργού είναι υποστηρικτικός και συμβουλευτικός στοχεύοντας στη ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των παιδιών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, η Κοινωνική Λειτουργός:

  • Ανιχνεύει με επιστημονικές μεθόδους τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και παρεμβαίνει υποστηρικτικά κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων.
  • Ενημερώνει και συμβουλεύει σε ατομικό επίπεδο τις οικογένειες των παιδιών που υποστηρίζονται.
  • Συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό προσωπικό και παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση προκειμένου να διατηρηθεί το θετικό σχολικό κλίμα.
  • Υλοποιεί προγράμματα βιωματικών δραστηριοτήτων ψυχικής ενδυνάμωσης των παιδιών σε ομαδικό επίπεδο σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και πάντα υπό την παρουσία του, εντός σχολικής τάξης.
  • Συνεργάζεται με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εισηγείται για θέματα που άπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
  • Φροντίζει για την διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση των οικογενειών με τους κατάλληλους κρατικούς και τοπικούς φορείς, όταν αυτό είναι αναγκαίο.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης ψυχικής υγείας που απευθύνονται στη μαθητική ή εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στους γονείς/κηδεμόνες σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς.

Οι ατομικές συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νηπιαγωγείου και διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση το προσωπικό απόρρητο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Κοινωνικών Λειτουργών.

Τι ισχύει μέχρι 30 Ιανουαρίου στα σχολεία για τον Κορωνοϊό

Δημοσιεύθηκε  στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19   για σχολεία, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Κολλέγια , Φροντιστήρια και ΚΞΓ , τα οποία    ισχύουν  έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα η ΚΥΑ ορίζει τα εξής:

ΣΧΟΛΕΙΑ

Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων  την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50908/7.9.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4695).

Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας. γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) σύμφωνα με την
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50908/7.9.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4695).

Μάσκα προαιρετική: Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, είναι προαιρετική για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα (μαθητές/μαθήτριες, καταρτιζόμενους, εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους, σπουδαστές, υποψηφίους, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).

Σχολικά λεωφορεία: Η χρήση προστατευτικής μάσκας για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, τους συνοδούς, εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες που επιβαίνουν σε αυτά είναι προαιρετική.