Ταξίδι στα συναισθήματα μέσα από τα παραμύθια!

 

2

Το «Ταξίδι στα συναισθήματα»  μέσα από τα παραμύθια των Βιβλίων σε Ρόδες που επεξεργαστήκαμε βοήθησε τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους, το χαρακτήρα τους, τις αδυναμίεςαλλά και δυνατά τους σημεία.

Τα παιδιά έκαναν σχόλια για τους χαρακτήρες των ηρώων και τα συναισθήματα τους, έκαναν υποθέσεις για τις αιτίες των συμπεριφορών τους και πρότειναν λύσεις για την αλλαγή των αρνητικών συναισθημάτων τους. Παροτρύνθηκαν να αναγνωρίσουν δικά τους συναισθήματα στους ήρωες των ιστοριών, να ζωγραφίσουν και να δραματοποιήσουν τις ιστορίες. Κατανόησαν ότι τα συναισθήματα είναι εκείνα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας.

Το κάθε παιδί δημιούργησε το δικό του βιβλίο συναισθημάτων!

3   6

4

CC BY-NC 4.0 Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση 4.0.