Σταθερά Σημεία Δειγματοληψίας για Ανίχνευση του νέου Κορωνοϊού, όπως βρίσκονται ανηρτημένα και στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου